O funduszu pożyczkowym

Fundusz pożyczkowy FDPA od lat wspiera finansowo przedsiębiorców, którzy w tych trudnych czasach podjęli decyzję o inwestycjach i rozwoju swoich firm. Mamy nadzieję, że z naszą pomocą uda im się zrealizować plany, utrzymać istniejące i stworzyć nowe miejsca pracy, które dla polskiej gospodarki  i polskich rodzin są bezcenne.

Historia

Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa została utworzona przez Leona E. Irisha i J.B. Penna 7 stycznia 1988 r. W początkowych latach koncentrowała swe działania na transferze zachodnich praktyk rolniczych do Polski, modernizacji rolnictwa oraz rozwoju społeczności wiejskich, ale kiedy w 1993 roku doszło do likwidacji państwowych gospodarstw rolnych, a źródło utrzymania straciło tysiące rolników, Fundacja zdecydowała się rozszerzyć zakres swojej działalności.

Władze FDPA widziały ogromną potrzebę wsparcia społeczności wiejskiej w okresie transformacji gospodarczej i dostosowywania polskiego rolnictwa do funkcjonowania w ramach struktur Unii Europejskiej. Najważniejszym zadaniem okazało się przeciwdziałanie skutkom bezrobocia i ograniczanie ubóstwa mieszkańców wsi. Wiedząc, że większość osób dotkniętych konsekwencjami prywatyzacji państwowych gospodarstw rolnych nie znajdzie już zatrudnienia w rolnictwie, Fundacja postanowiła skoncentrować się na promowaniu przedsiębiorczości i tworzeniu pozarolniczych miejsc pracy na wsi i w małych miastach. Najważniejsze było to, aby pomóc mieszkańcom gmin wiejskich i miejsko-wiejskich przekwalifikować się, zdobyć nowe umiejętności, żeby wesprzeć ich poprzez szkolenia, usługi doradcze, dotacje i pożyczki na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej.

W 1993 roku, dzięki dofinansowaniu Polsko – Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości, Caritasverband Deutschland oraz Levi Strauss Corporation, został utworzony Funduszu Pożyczkowy FDPA, który uruchomił pierwszy w Polsce mikro-pożyczkowy program obsługujący obszary wiejskie województw: małopolskiego, podlaskiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego. Od tego czasu FDPA pozyskało dodatkowe fundusze od licznych krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji i instytucji, w tym również od Unii Europejskiej i nieprzerwanie wspiera mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Obecnie już nie tylko z obszarów wiejskich.

Od 23.06.2003 roku Fundusz Pożyczkowy FDPA posiada akredytację w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie usług finansowych, spełniając standardy organizacyjne i standardy świadczenia usług potwierdzone niezależnym, zewnętrznym audytem.

Od 31.05.2006 roku FDPA posiada certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z normami ISO (Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej).

Fundusz Pożyczkowy FDPA dziś

Dziś oferta Funduszu Pożyczkowego FDPA  kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców z sektora MSP, zarówno do firm, które prowadzą swoją działalność od dłuższego czasu, jak i tych w trakcie organizacji, które nie mają jeszcze doświadczenia. Realizowane przez nas programy wspierania rozwoju przedsiębiorczości mają na celu zachęcanie do zakładania i rozwijania własnych firm, pomoc w ich prowadzeniu,  tworzenie nowych miejsc pracy, zapewnienie źródeł ich finansowania, oraz pomoc w podnoszeniu ich konkurencyjności.Zapewniamy wsparcie finansowe w formie niskooprocentowanych pożyczek, które mają na celu nie tylko zaspokojenie inwestycyjnych, obrotowych i doraźnych potrzeb finansowych drobnych firm, ale w dużej mierze także aspekt edukacyjny, ponieważ kierowane są między innymi do osób, które nie korzystały dotychczas z zewnętrznych źródeł finansowania.

Bardzo dobre wskaźniki działalności funduszu zapewniają FDPA miejsce w ścisłej czołówce funduszy pożyczkowych w Polsce. Fundacja należy do najbardziej aktywnych instytucji mikro-pożyczkowych. Współpracujemy z władzami lokalnymi, instytucjami rynku pracy, ośrodkami doradztwa rolniczego, instytucjami bankowymi oraz stowarzyszeniami, by dostosować swój program do lokalnych potrzeb i jednocześnie zwiększyć dostępność swoich pożyczek. Liczący obecnie powyżej 86 milionów złotych fundusz pożyczkowy jest systematycznie powiększany.

Fundusz Pożyczkowy FDPA w liczbach

Rok 2017 2016 2015 Ogółem
Ilość udzielonych pożyczek 260,00 250,00 428,00 7 846   
Wartość udzielonych pożyczek 31 811 190,00  zł 27 976 500,00 zł 37 520 318,72 zł 369 080 857 zł

Fundusz Pożyczkowy Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa został dofinansowany przez:

Polish American Enterprise Fund (PAEF)
Caritas Germany
Levi Strauss Foundation,
British Know How Fund  (BKHF)
Fundacji UNIDEA

Starostwo Powiatu Świdwińskiego,
Starostwo Powiatu Limanowskiego
Starostwo Powiatu Zambrowskiego
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

oraz w ramach:

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
Inicjatywy JEREMIE dla rozwoju woj. zachodniopomorskiego

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Polskiego Rolnictwa

ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa,
tel.(022) 864 03 90, fax.(022) 864 03 91,
e-mail: fdpa@fdpa.org.pl,
www.fdpa.org.pl
www.facebook.com/Fundacja.FDPA


MASZ PYTANIA?

 

Skontaktuj się
z nami!

 

Sprawdź ofertę dla swojego regionu:
- mazowieckie
- zachodniopomorskie
- małopolskie
- podlaskie