Zasady udzielania pożyczek przez fundusz pożyczkowy FDPA


Pożyczki udzielane przez Fundusz Pożyczkowy FDPA są produktami zabezpieczonymi. Sposób zabezpieczenia jest indywidualnie negocjowany z każdym klientem i zależy od naszego zaangażowania finansowego w przedsięwzięcie (kwoty pożyczki). Akceptujemy wiele form zabezpieczeń. Obligatoryjnym jest weksel in blanco. Dodatkowe, możliwe formy zabezpieczenia pożyczki to zabezpieczenia osobowe – poręczenie wekslowe innych osób fizycznych osiągających dochód, oraz zabezpieczenia majątkowe: ustanowienie hipoteki, przewłaszczenie rzeczy ruchomych (w tym maszyn i pojazdów) na zabezpieczenie wraz z polisą ubezpieczeniową i cesją, zastaw rejestrowy, oraz blokada środków finansowych na lokacie. Akceptujemy również poręczenia instytucji finansowych – dla mazowieckich przedsiębiorców posiadamy specjalny produkt, w ramach którego do 80% kwoty pożyczki może zabezpieczyć poręczenie portfelowe Banku Gospodarstwa Krajowego i to całkowicie bezpłatnie.

W przeciwieństwie do większości podmiotów udzielających pożyczek na podstawie prawa cywilnego nie wymagamy aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się Pożyczkobiorcy i Poręczycieli rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c., co pozwala naszym klientom zaoszczędzić pokaźną kwotę na taksie notarialnej.


Wybierz województwo, w którym prowadzisz działalnośc gospodarczą
- sprawdź co dla Ciebie przygotowalismy i pobierz formularze