Rollup100_Jeremie 2019_P1

25 czerwca 2019 r. Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszu Funduszy podpisał z FDPA Umowę Operacyjną Pożyczki Obrotowo Inwestycyjnej PLUS (POI PLUS) dla przedsiębiorców działających w województwie zachodniopomorskim, dzięki czemu pozyskaliśmy 10 mln zł na pożyczki.


Dla kogo?
dla mikro, małych przedsiębiorców zarejestrowanych, posiadających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą w województwie zachodniopomorskim

Kwota, oprocentowanie i okres spłaty

  • pożyczka w wysokości od 100 000 zł do 500 000 zł
  • okres spłaty do 84 miesięcy
  • możliwa karencja w spłacie rat kapitałowych do 8 m-cy, natomiast w przypadku B+R wynosi 14 miesięcy (karencja wlicza się do okresu spłaty)
  • raty równe
  • brak prowizji za udzielenie pożyczki

Cel pożyczki – czyli na co można wydać pieniądze?

  • W ramach Instrumentu Finansowego finansowane będą przedsięwzięcia Ostatecznego Odbiorcy przyczyniające się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP na terenie województwa zachodniopomorskiego.
  • Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, jak również kapitał obrotowy pod warunkiem, że będzie on powiązany z działalnością inwestycyjną lub dalszą ekspansją przedsiębiorstwa, na które zostało przyznane finansowanie.
  • W ramach Instrumentu Finansowego Pośrednik Finansowy może udzielać Jednostkowych POI PLUS na przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe (B+R), zgodnie z załącznikiem nr 15 do IPU.

Pożyczkę należy rozliczyć w terminie 180 dni od daty jej uruchomienia. Fundacja wymaga zabezpieczenia spłaty zobowiązania na warunkach ogólnych. Szczegółowe warunki udzielania pożyczek określa Regulamin udzielania Pożyczki Obrotowo Inwestycyjnej PLUS w ramach Inicjatywy Jeremie. Wysokość opłat określa Tabela opłat. Informacji udzielają pracownicy naszego oddziału w Połczynie Zdroju.   FDPA oddział w Połczynie Zdroju ul. Koszalińska 8a, 78-320 Połczyn Zdrój tel./faks (94) 366 33 30 tel. kom. 694 407 396 e-mail: polczyn@fdpa.org.pl

baner ZP

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Polskiego Rolnictwa

ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa,
tel.(022) 864 03 90, fax.(022) 864 03 91,
e-mail: fdpa@fdpa.org.pl,
www.fdpa.org.pl
www.facebook.com/Fundacja.FDPA


MASZ PYTANIA?

 

Skontaktuj się
z nami!

 

Sprawdź ofertę dla swojego regionu:
- mazowieckie
- zachodniopomorskie
- małopolskie
- podlaskie


FDPA oddział w Połczynie Zdroju
ul. Koszalińska 8a, 78-320 Połczyn Zdrój
tel./faks (94) 366 33 30
tel. kom. 694 407 396
e-mail: polczyn@fdpa.org.pl