24 sierpnia 2016 r. Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Zachodniopomorskiego podpisał z FDPA Umowę Operacyjną Pożyczki Globalnej dla MŚP działających w województwie zachodniopomorskim, dzięki czemu pozyskaliśmy 6 mln zł na pożyczki udzielane na zasadach de minimis.

Dla kogo?

  • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców zarejestrowanych, posiadających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą w województwie zachodniopomorskim

Kwota, oprocentowanie i okres spłaty

  • pożyczka w wysokości od 1.000 zł do 250.000 zł
  • okres spłaty do 60 m-cy
  • możliwa karencja w spłacie rat kapitałowych do 6 m-cy (karencja wlicza się do okresu spłaty)
  • pożyczki na zasadach de minimis – oprocentowanie od 1 do 2% w skali roku!
  • raty równe
  • brak prowizji za udzielenie pożyczki

Cel pożyczki – czyli na co można wydać pieniądze?

  • firmowe wydatki inwestycyjne, np. zakup, budowa lub modernizacja lokalu usługowego, zagospodarowanie terenu, zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, finansowanie wydatków marketingowych itp.
  • firmowe wydatki inwestycyjno-obrotowe, np. zakup towarów handlowych, materiałów czy surowców do produkcji związany z adaptacją nowej części hali produkcyjnej
  • finansowanie nowych miejsc pracy, wyposażenia stanowisk pracy

Pożyczkę należy rozliczyć w terminie 3 m-cy od daty jej wypłaty. Fundacja wymaga zabezpieczenia spłaty zobowiązania na warunkach ogólnych.

Szczegółowe warunki udzielania pożyczek określa Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego dla Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Inicjatywy Jeremie. Wysokość opłat określa Tabela opłat. Informacji udzielają pracownicy naszego oddziału w Połczynie Zdroju.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Polskiego Rolnictwa

ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa,
tel.(022) 864 03 90, fax.(022) 864 03 91,
e-mail: fdpa@fdpa.org.pl,
www.fdpa.org.pl
www.facebook.com/Fundacja.FDPA


MASZ PYTANIA?

 

Skontaktuj się
z nami!

 

Sprawdź ofertę dla swojego regionu:
- mazowieckie
- zachodniopomorskie
- małopolskie
- podlaskie


FDPA oddział w Połczynie Zdroju
ul. Koszalińska 8a, 78-320 Połczyn Zdrój
tel./faks (94) 366 33 30
tel. kom. 694 407 396
e-mail: polczyn@fdpa.org.pl