Zestaw-logotypow-kolor2Fundusze Europejskie dla Rozwoju Województwa Podlaskiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Sami Swoi piecza¦Ętka kolor_MA+üA

Dzięki dotacji uzyskanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 I Osi Priorytetowej „Wzrost Innowacyjności i Wspieranie Przedsiębiorczości w Regionie”, Działanie 1.3. „Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu”, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa uruchomiła Fundusz Pożyczkowy dla podlaskich przedsiębiorców pod nazwą SAMI SWOI.

Celem funduszu jest zapewnienie środków finansowych w postaci niskooprocentowanych pożyczek, mikro i małym firmom, które z różnych powodów mają trudności w uzyskaniu kredytu w bankach.

Mamy 6 mln złotych na realizację waszych przedsięwzięć biznesowych!

Główne zalety Funduszu Sami Swoi to:

- konkurencyjne warunki udzielania pożyczek
- oprocentowanie od 2,43% w skali roku
- elastyczne formy zabezpieczeń
- minimalne formalności (brak biznes planu),
- krótki czas oczekiwania na decyzję w sprawie udzielenia finansowania – do maks. 5 dni od złożenia wniosku pożyczkowego.

Maksymalna kwota pożyczki to 240 000 zł, okres kredytowania do 5 lat z możliwością 6 miesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych.

Szczegółowe warunki udzielania pożyczek z fundusz pożyczkowego Sami Swoi określa „Regulamin udzielania pożyczek z funduszu pożyczkowego Sami Swoi”. Wysokość prowizji i opłat określa Tabela opłat. Informacji udzielają pracownicy naszego oddziału w Zambrowie.


FDPA oddział w Zambrowie
ul. Fabryczna 3a p.15, 18-300 Zambrów
tel. (86) 276 01 56
tel. kom. 530 886 664, 531 829 506
e-mail: zambrow@fdpa.org.pl