Ciagi-znakow_poziom-plFundusze Europejskie dla Małopolski Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoJanosik piecza¦Ętka kolor

Dzięki dotacji uzyskanej w ramach II Osi Priorytetowej „Gospodarka regionalnej szansy” Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa uruchomiła Fundusz Pożyczkowy dla małopolskich przedsiębiorców pod nazwą JANOSIK.

Celem funduszu jest zapewnienie środków finansowych w postaci nisko oprocentowanych pożyczek, mikro i małym firmom, które z różnych powodów mają trudności w uzyskaniu kredytu w bankach.

Mamy 8 mln złotych, które dokapitalizują Wasze przedsiębiorstwa!

Główne zalety Funduszu Janosik to:

- konkurencyjne warunki udzielania pożyczek
- oprocentowanie od 3,43% w skali roku
- elastyczne formy zabezpieczeń
- minimalne formalności (brak biznes planu),
- krótki czas oczekiwania na decyzję w sprawie udzielenia finansowania – do maks. 5 dni od złożenia wniosku pożyczkowego.

Maksymalna kwota pożyczki to 250 000 zł, okres kredytowania do 5 lat z możliwością 6 miesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych.

Pożyczki mogą być przeznaczone na finansowanie wszelkich krótko i średnioterminowych inwestycji firmy, tworzenie nowych miejsc pracy, oraz na środki obrotowe.

Szczegółowe warunki udzielania pożyczek z fundusz pożyczkowego Janosik określa „Regulamin udzielania pożyczek z funduszu pożyczkowego Janosik”. Wysokość prowizji i opłat określa Tabela opłat. Informacji udzielają pracownicy naszego oddziału w Nowym Sączu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Polskiego Rolnictwa

ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa,
tel.(022) 864 03 90, fax.(022) 864 03 91,
e-mail: fdpa@fdpa.org.pl,
www.fdpa.org.pl
www.facebook.com/Fundacja.FDPA


MASZ PYTANIA?

 

Skontaktuj się
z nami!

 

Sprawdź ofertę dla swojego regionu:
- mazowieckie
- zachodniopomorskie
- małopolskie
- podlaskie


FDPA oddział w Nowym Sączu
ul. Tarnowska 28, 33-300 Nowy Sącz
tel./fax (18) 441 35 66
tel. kom. 694 407 397
e-mail: nowysacz@fdpa.org.pl