mis1

 

Dla rozwoju Mazowsza

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
mis2

Dzięki dotacji uzyskanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu , Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa uruchomiła Fundusz Pożyczkowy dla przedsiębiorców z woj. mazowieckiego pod nazwą MIŚ.

Od 01.10.2015 r. projekt realizowany jest w ramach Strategii Wyjścia (zgodnie z aneksem nr 6 umowy realizacji projektu).

Główne zalety Funduszu MIŚ to:

- konkurencyjne warunki udzielania pożyczek
- oprocentowanie od 2,43 % w skali roku
- elastyczne formy zabezpieczeń
- minimalne formalności (brak biznes planu)
- krótki czas oczekiwania na decyzję w sprawie udzielenia finansowania – do maks. 5 dni od złożenia wniosku pożyczkowego.

Maksymalna kwota pożyczki to 250 000 zł, okres kredytowania do 5 lat z możliwością 6 miesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych.

Pożyczki mogą być przeznaczone na finansowanie wszelkich krótko i średnioterminowych inwestycji firmy, tworzenie nowych miejsc pracy, oraz na środki obrotowe.

Szczegółowe warunki udzielania pożyczek z fundusz pożyczkowego MIŚ określa „Regulamin udzielania pożyczek z funduszu pożyczkowego MIŚ”. Wysokość prowizji i opłat określa Tabela opłat. Informacji udzielają pracownicy naszych oddziałów w Płocku, Radomiu i Siedlcach

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Polskiego Rolnictwa

ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa,
tel.(022) 864 03 90, fax.(022) 864 03 91,
e-mail: fdpa@fdpa.org.pl,
www.fdpa.org.pl
www.facebook.com/Fundacja.FDPA


MASZ PYTANIA?

 

Skontaktuj się
z nami!

 

Sprawdź ofertę dla swojego regionu:
- mazowieckie
- zachodniopomorskie
- małopolskie
- podlaskie


Kontakt w sprawie pożyczek dla przedsiębiorców z Warszawy i okolic:


Monika Mondzelewska

tel. 694 407 395

 

FDPA oddział w Płocku
ul. Nowy Rynek 8 lok. 24/25,
09-402 Płock
tel./faks (24) 268 90 60,
e-mail: plock@fdpa.org.pl

 

FDPA oddział w Radomiu
ul. Żeromskiego 76/82 A,
26-600 Radom
tel (48) 332 14 90
e-mail: w.makulski@fdpa.org.pl

 

FDPA oddział w Siedlcach
ul. Starowiejska 37,
08-110 Siedlce
tel./faks (25) 644 66 15,
e-mail: siedlce@fdpa.org.pl