Rollup100_Jeremie 2019_P1

UWAGA! NABÓR WNIOSKÓW ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY!

Planujesz inwestycje w swojej firmie, dzięki którym wprowadzisz na rynek nowe lub ulepszysz istniejące produkty bądź usługi? Skorzystaj z pożyczki w ramach inicjatywy JEREMIE 2 w kwocie 500.000 do 2.500.000 zł już od 1,4% rocznie. Celem projektu jest finansowane przedsięwzięć inwestycyjnych, na terenie województwa mazowieckiego realizowanych przez MŚP prowadzące do wprowadzania na rynek nowych produktów lub usług oraz pozyskiwania i wdrażania innowacji, wpływających na rozwój przedsiębiorstw oraz zwiększających skalę ich działalności oraz zasięgu oferty w ramach nowych rynków zbytu. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą: Instrumenty finansowe dla mazowieckich MŚP, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu 35.294.117,65 zł Dofinansowanie projektu z UE: 30.000.000,00 zł Menadżerem funduszu/funduszy jest Bank Gospodarstwa Krajowego Karta Produktu – Pożyczka Duża dp


Kontakt w sprawie pożyczek dla przedsiębiorców z Warszawy i okolic:

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
ul. Witolda Gombrowicza 19
01-682 Warszawa
tel. 22 864 03 90
e-mail: fdpa@fdpa.org.pl

 

FDPA oddział w Płocku
ul. Nowy Rynek 8 lok. 24/25,
09-402 Płock
tel./faks (24) 268 90 60, 694 407 394, 533 979 211
e-mail: plock@fdpa.org.pl

 

FDPA oddział w Radomiu
ul. Żeromskiego 76/82 A,
26-600 Radom
tel. (48) 332 14 90, 690 911 630, 664 727 289
e-mail: radom@fdpa.org.pl

 

FDPA oddział w Siedlcach
ul. Starowiejska 37,
08-110 Siedlce
tel./faks (25) 644 66 15, 664727285, 694407398
e-mail: siedlce@fdpa.org.pl