jeremie2

UWAGA! NABÓR WNIOSKÓW ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY!

Mazowiecka Pożyczka Płynnościowa dla przedsiębiorców dotkniętych COVID-19

Dla kogo: wsparcie dla mikro-, małych i średnich firm, niezależnie od branż z siedzibą lub stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa mazowieckiego.

Podstawowe warunki Pożyczek Płynnościowych:

  • Okres spłaty pożyczki - do 5 lat
  • Oprocentowanie - 0,28%-2,84%
  • Karencja w spłacie - do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
  • Maksymalna wysokość pożyczki 100000 PLN
  • Brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki i obsługę

Aby skorzystać z pożyczki, zapraszamy klientów wraz z KOMPLETEM wypełnionych dokumentów (zestawienie i dokumenty dostępne poniżej) do siedziby Fundacji w Warszawie, bądź biur terenowych w Radomiu, Siedlcach i Płocku. 


Kontakt w sprawie pożyczek

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

ul. Witolda Gombrowicza 19
01-682 Warszawa
tel. 22 864 03 90
e-mail: fdpa@fdpa.org.pl

biuro czynne w godzinach 8:00-16:00

FDPA oddział w Płocku

ul. Nowy Rynek 8 lok. 24/25, 09-402 Płock tel./faks (24) 268 90 60, tel. kom. 694 407 394, 533 979 211 e-mail: plock@fdpa.org.pl

FDPA oddział w Radomiu

ul. Żeromskiego 76/82 A, 26-600 Radom tel. (48) 332 14 90, tel. kom. 690 911 630, 664 727 289 e-mail: w.makulski@fdpa.org.pl

FDPA oddział w Siedlcach

ul. Starowiejska 37, 08-110 Siedlce tel./faks (25) 644 66 15, tel. kom. 664727285, 694407398 e-mail: siedlce@fdpa.org.pl