Zasady udzielania pożyczek przez fundusz pożyczkowy FDPA


Fundusz Pożyczkowy FDPA został dofinansowany przez liczne, krajowe i międzynarodowe instytucje i organizacje. Jego misją jest pobudzanie przedsiębiorczości i stymulowanie wzrostu gospodarczego. Nie jesteśmy typowym podmiotem komercyjnym, a naszej działalności nie przyświeca cel maksymalizacji zysku. Udzielamy niskooprocentowanych pożyczek dla przedsiębiorców, jednakże różnicujemy ich koszt w zależności od indywidualnej oceny ryzyka współpracy z konkretnym podmiotem. Dla stałych klientów mamy specjalną ofertę cenową, więc jeśli już jesteśmy, lub w przeszłości byliśmy Twoim partnerem w biznesie, skontaktuj się bezpośrednio ze swoim osobistym doradcą. [KONTAKT]

Kluczowy wpływ na wynik oceny ryzyka współpracy z nowymi klientami mają następujące czynniki: kondycja finansowa przedsiębiorstwa, staż firmy, okres pożyczki i poziom zabezpieczeń.

Kondycja finansowa przedsiębiorstwa – będziesz wysoko oceniony, jeśli Twoja firma wykazuje dochód w bieżącym okresie oraz dwóch poprzednich latach podatkowych, ale akceptujemy również stratę, której przyczyną jest amortyzacja środków trwałych czy koszty poniesione w związku ze zrealizowanymi, kluczowymi dla Twojego biznesu inwestycjami.

Staż firmy – im dłużej działasz na rynku, z tym większą pewnością można ocenić Twoje kompetencje biznesowe, w szczególności kiedy Twoje zeznanie podatkowe je potwierdza. Nie mniej jednak Fundusz posiada również specjalną ofertę dla starterów już od pierwszego dnia działalności firmy, więc krótki okres istnienia na rynku nie ogranicza możliwości uzyskania finansowania w FDPA.

Okres pożyczki – pozadotacyjne formy finansowania zewnętrznego generują pewne koszty związane z obsługą odsetek. Im dłużej korzysta się z kredytu, tym większy będzie całkowity koszt odsetkowy. Pożyczki FPDA są jednak tak skonstruowane, żeby nie nadwyrężyć budżetu Twojej firmy.

Zabezpieczenia – FDPA nie wymaga od przedsiębiorców określonego stażu działalności. Nie dyskwalifikuje za brak księgowego zysku. Nie oczekuje dochodowej zdolności kredytowej. Oczekuje natomiast dobrej współpracy, uczciwości i przedstawienia adekwatnego do kwoty pożyczki zabezpieczenia, które ograniczy ryzyko związane z brakiem spłaty długu. FDPA szczyci się wysokim poziomem spłacalności pożyczek, ponieważ klienci Funduszu to pasjonaci, którzy wierzą w swój sukces i nie wahają się poręczyć spłatę swojej pożyczki, zrobić zastaw na prywatnym aucie czy hipotekę na nieruchomości. Akceptujemy zabezpieczenia majątkowe i osobowe (poręczenia), więc naszym oczekiwaniom jest o wiele łatwiej sprostać niż oczekiwaniom innych instytucji finansowych.

Oprocentowanie naszych pożyczek to suma stopy bazowej wykorzystywanej do obliczania wartości pomocy publicznej 2, oraz marży wynikającej z indywidualnej oceny ryzyka.  Średni poziom marży liczony dla pożyczek, których udzieliliśmy w 2014 roku dla przedsiębiorców z doświadczeniem, to: 2,66%. Aktualna stopa bazowa wynosi 1,83%.

Poza oprocentowaniem zaciągnięcie pożyczki w Funduszu Pożyczkowym FDPA może wiązać się z kosztami ustanowienia i zwolnienia prawnych zabezpieczeń pożyczki, w zależności od rodzaju zaproponowanych przez pożyczkobiorcę zabezpieczeń. Są to opłaty skarbowe, administracyjne, czy koszty aktów notarialnych. Inne  koszty pożyczek określają tabele opłat i prowizji właściwe dla poszczególnych projektów. [Przejdź do regionalnych projektów odpowiednich dla miejsca rejestracji Twojej firmy]

2 jej poziom jest publikowany tutaj:
http://www.uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php


Wybierz województwo, w którym prowadzisz działalnośc gospodarczą
- sprawdź co dla Ciebie przygotowalismy i pobierz formularze