Zasady udzielania pożyczek przez fundusz pożyczkowy FDPA


Udzielamy niskooprocentowanych pożyczek w wysokości od 1.000 do 250.000 zł na finansowanie działalności gospodarczej. Maksymalny okres spłaty pożyczki to 60 miesięcy, z możliwością skorzystania z sześciomiesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych, która wlicza się do całkowitego okresu spłaty.  Pieniądze, którymi dysponuje Fundusz Pożyczkowy FDPA pochodzą ze środków publicznych i mogą zostać przeznaczone wyłącznie na pozadotacyjne, celowe wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Pożyczki są udzielane w szczególności na:

- finansowanie inwestycji w firmowe środki trwałe[1], w tym m.in. na zakup, budowę, adaptację czy modernizację:

  • nieruchomości komercyjnych, obiektów produkcyjnych, usługowych i handlowych (gruntów, budynków, lokali usługowych),
  • maszyn,
  • urządzeń i aparatów,
  • ręcznych narzędzi pracy,
  • środków transportu niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej

- wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych, np. zakup nowej linii produkcyjnej, wdrożenie nowego systemu informatycznego, stworzenie portalu i sklepu internetowego czy komputerowego programu obsługi klientów,

- zakup wartości niematerialnych i prawnych,

- finansowanie wydatków związanych z promocją i marketingiem,

- tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy, np. wyposażenie stanowiska pracy dla nowego pracownika,

- finansowanie działalności obrotowej i pozostałych celów gospodarczych, które w istotny sposób podniosą rentowność, obniżą koszty, wzbogacą ofertę i poprawią konkurencyjność firmy, szczególnie w początkowej fazie jej rozwoju, w tym m. in. zakup materiałów i surowców do produkcji, usług, oraz zakup towarów handlowych.

Pożyczka nie może być przeznaczona na zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych ani spłatę zobowiązań zaciągniętych w innych instytucjach finansowych.

[1] Składniki majątku trwałego o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, przeznaczone na własne potrzeby jednostki lub oddane do użytkowania na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze


Wybierz województwo, w którym prowadzisz działalnośc gospodarczą
- sprawdź co dla Ciebie przygotowalismy i pobierz formularze