Nasz zespół

Rada Fundacji:

prof. dr hab. Jerzy Wilkin - Przewodniczący Rady
Urszula Budzich-Tabor
dr Andrzej Hałasiewicz

dr Krzysztof Mularczyk
Wojciech Paciorkiewicz
dr Piotr Gradziuk
Grzegorz Galusek

Zarząd Fundacji:

Monika Szymańska – Prezes Zarządu
Katarzyna Sabarańska – Wiceprezes Zarządu

Pracownicy fundacji:

Oddział FDPA w Warszawie
Marek Skowronek – koordynator finansowy
Agnieszka Wołek – księgowa
Agnieszka Studzińska - specjalista ds. rozliczeń funduszu pożyczkowego
Anna Teleszko - specjalista ds. rozliczeń funduszu pożyczkowego
Anna Chmura - specjalista ds. rozliczeń funduszu pożyczkowego
Monika Mondzelewska - analityk pożyczkowy
Joanna Szymczak – analityk pożyczkowy
Agnieszka Szczepaniak - specjalista ds. pożyczek
Paulina Dymińska – asystentka Zarządu
Zbigniew Kostarski - radca prawny

Oddział FDPA w Nowym Sączu (woj. małopolskie)

Elżbieta Petryla - kierownik biura
Łukasz Pasiut – starszy oficer pożyczkowy

Oddział FDPA w Płocku (woj. mazowieckie)

Maria Lemanowicz – Owsik - kierownik biura
Justyna Suchodolska - oficer pożyczkowy

Oddział FDPA w Połczynie Zdroju (woj. zachodniopomorskie)

Małgorzata Kubiak - kierownik biura
Irena Domitrz - oficer pożyczkowy

Oddział FDPA w Radomiu (woj. mazowieckie)

Witold Makulski – kierownik biura
Aneta Kibler – starszy oficer pożyczkowy

Oddział FDPA w Siedlcach (woj. mazowieckie)

Katarzyna Bułakowska - kierownik biura
Edyta Włodarczyk - oficer pożyczkowy

Oddział FDPA w Zambrowie (woj. podlaskie)

Marta Orłowska – kierownik biura
Dorota Danilczuk – oficer pożyczkowy

 

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Polskiego Rolnictwa

ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa,
tel.(022) 864 03 90, fax.(022) 864 03 91,
e-mail: fdpa@fdpa.org.pl,
www.fdpa.org.pl
www.facebook.com/Fundacja.FDPA


MASZ PYTANIA?

 

Skontaktuj się
z nami!

 

Sprawdź ofertę dla swojego regionu:
- mazowieckie
- zachodniopomorskie
- małopolskie
- podlaskie